BEST SELGERE NYE UTGIVELSER CBD-RIKE FRØ FEMINISERTE FRØ AUTOFLOWER FRØ VANLIGE FRØ MERCHANDISE
HJEM Om Barneys BARNEYS FARM På TURNE KUNDESERVICE ANMELDELSER CANNABIS frø kolleksjoner FEMINISERTE FRØ VANLIGE FRØ AUTOFLOWER FRØ BARNEY'S MERCHANDISE

ANSVARSFRASKRIVELSE

Eiendomsrettighetsbegrensninger

Alt materiale på nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, all informativ tekst, design av og "utseende og følelse", layout, fotografier, grafikk, lyd, video, meldinger, interaktive og direktemeldingsdesign og funksjoner, filer, dokumenter , bilder eller annet materiale (kollektivt "Materialene"), enten offentliggjort eller privat overført, samt alle avledede verk, eies av Barney’s eller andre parter som har lisensiert materialet til Barney’s , og er beskyttet av opphavsrett, varemerker , og andre lover om immaterielle rettigheter. Barney’s fraskriver seg all proprietær interesse i opphavsrett, varemerker, servicemerker, logoer, slagord, domenenavn og andre handelsnavn enn sine egne. Varemerker, logoer, bilder, lyd- og tjenestemerker som vises på Nettstedene tilhører enten Barney eller andre tredjeparter; Du samtykker i ikke å vise eller bruke noe eiendom uten Barneys skriftlige tillatelse

Materialene på nettstedene må ikke kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, publiseres, overføres eller distribueres på noen måte, inkludert via e-post eller andre elektroniske midler, uten Barney’s forhåndsgodkjennelse. Enhver endring av materialene, bruk av materialene på et hvilket som helst nettsted eller nettverksmiljø, eller bruk av materialene til annet formål enn personlig, ikke-kommersiell bruk, uten Barney's Souvenirs BVs forhåndsgodkjenning, er et brudd på opphavsrett, varemerke og andre eiendomsrettigheter i materialet og er uttrykkelig forbudt.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedene kan inneholde lenker til tredjeparts-websteder som en bolig for deg. Nettstedene kan også nås via lenker som finnes på tredjepartswebsider. Tredjepartslinkede nettsteder er ikke under kontroll av Barney's. Barney satser ikke på, godtar eller påtar seg noe ansvar for innholdet eller personvernspraksis for tredjepartsnettsted, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon gitt på tredjeparts nettsteder som kan knytte brukeren til Nettstedene. Hvis du har tilgang til nettstedene via en tredjepartslink, er du fortsatt bundet av vilkårene i disse bruksbetingelsene. Barney er under ingen omstendigheter ansvarlig for innhold eller annet materiale på eller tilgjengelig på tredjepartsweb-sider.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden er helt enig i at bruken av nettstedene og tjenestene er på egen risiko. Nettstedene, tjenestene og innholdet derfrai eller nedlastbare derfra, er gitt på en "som er" og "som tilgjengelig" basis. Barney fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, enhver garanti for salgbarhet, rolig nytelse, for et bestemt formål eller ikke-brudd. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, oppnådd av deg fra Barney’s eller via nettstedene eller tjenestene skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig fremsatt her.

Barney’s setter ingen garanti for at tjenestene eller innholdet som tilbys gjennom nettstedene eller innhold som finnes eller lastes ned derfra, vil oppfylle dine krav, være nøyaktige, komplette, nåværende eller rettidige, eller at nettstedene eller tjenestene vil være uavbrutt, rettidig, sikkert , eller feilfri. I tilfelle at innholdet på nettsiden er unøyaktig, ufullstendig eller utdatert, driver Barney’s ikke med vilje vesentlig feilinformasjon, og Barney’s forsøker ikke å gi feil informasjon.

Du forstår og er enig i at materiale og / eller data som er lastet ned eller på annen måte oppnådd ved bruk av nettstedene eller tjenestene eller innholdet som er inkludert eller lastet ned derfra, er etter eget skjønn og risiko, og du er alene ansvarlig for eventuelle skader på datamaskinen din sitt system eller tap av data som kommer fra nedlasting av slikt materiale og / eller data

Barney’s er ikke ansvarlig for tap eller skade som er forårsaket, eller påstås å være forårsaket, direkte eller indirekte, av informasjonen eller ideene som finnes, foreslått eller referert på nettstedene, gjennom tjenestene, eller som bruk av deg.

Barney’s og dets lisensgivere, gir ingen garanti for at nettstedene, tjenestene eller innholdet der eller nedlastet derfra, er passende eller tilgjengelig for bruk på alle geografiske steder. Hvis du bruker tjenestene fra utenfor USA, er du ansvarlig for overholdelse av alle gjeldende lover, inkludert uten begrensning eksport- og import regler i andre land.

Ansvarsbegrensning

Barney’s og deres ansatte skal ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes bruken eller manglende evne til å bruke nettstedene, tjenestene eller innholdet der, eller nedlastbare derfra, eller informasjon oppnådd på områdene, gjennom tjenestene, eller for kostnaden ved anskaffelse av erstatnings tjenester eller som følge av uautorisert tilgang til eller endring av overføringer eller data, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, bruk data eller andre immaterielle eiendeler selv om det kan forventes, eller om Barney’s har blitt informert om muligheten for slike skader. Du samtykker i at Barney’s souvenir BV total ansvar herfor for skader, uansett behandlingsform, skal ikke overstige det faktiske beløpet som Barney’s har mottatt fra deg for å få tilgang til nettstedene og / eller bruke tjenestene. Hvis din bruk av nettstedene, tjenestene og / eller produktene resulterer i behov for service, reparasjon eller korreksjon av utstyr eller data, påtar du deg alle kostnader.

©> COPYRIGHT 2019 ALLE RETTIGHETER RESERVERES.

Eksklusiv tilgang for voksne, innholdet på barneysfarm.com er kun for personer 18 år eller eldre. I Nederland er det 18 år aldersgrense, kontroller dine lokale lover og respekter dem. Vi sender våre marihuana frø med forbehold om at de ikke vil bli brukt i strid med nasjonale lover. Kunder må være oppmerksomme på at cannabisfrø er ulovlige i enkelte land. Barneys Farm distribuerer disse frøene på betingelse av at de ikke vil bli brakt til land der de er ulovlige. De som gjør det, er bare ansvarlige for sine egne handlinger, og Barney's Farm tar ingen ansvar i denne forbindelsen. Vår nettbutikk overholder nederlandsk lov. Frø selges kun som suvenirer, lagring og genetisk bevaring. Generell juridisk merknad: Sprøyting er ulovlig i de fleste land, vennligst sjekk landets lover angående frø, utstyr og andre produkter som er relatert til cannabis-kultur.

Gå Videre, jeg er 18 år eller eldrejeg godtar ikke